صفحه شخصی عباس پسندیده

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

رفتارهای کلامی آزاردهنده رایج بین فردی و شیوه های مقابله با آن از نظر قرآن، حدیث و روانشناسیمجموع: ۲

بازدید: ۳۳۵۵

پایان نامه

رفتارهای کلامی آزاردهنده رایج بین فردی و شیوه های مقابله با آن از نظر قرآن، حدیث و روانشناسی

ارسال شده در: 14 آبان 1396 - 16:20 توسط عباس پسندیده

نویسنده
مرضیه صفی زاده
استاد راهنما
دکتر عباس پسندیده
استاد مشاور
دکتر محمود گلزاری
سال دفاع
1396
دانشگاه/پژوهشگاه
دانشگاه قرآن و حدیث

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها