صفحه شخصی عباس پسندیده

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

طراحی مداخله امیددرمانگری اسلامی و مقایسه تأثیر آن با امیددرمانگری اسنایدر بر بهزیستی فاعلی افراد مبتلا به ام اسمجموع: ۰

بازدید: ۱۲۰۶

پایان نامه

طراحی مداخله امیددرمانگری اسلامی و مقایسه تأثیر آن با امیددرمانگری اسنایدر بر بهزیستی فاعلی افراد مبتلا به ام اس

ارسال شده در: 14 آذر 1395 - 08:39 توسط عباس پسندیده

نویسنده
دکتر مبین صالحی
استاد راهنما
دکتر جان بزرگی
استاد مشاور
عباس پسندیده
سال دفاع
1395
دانشگاه/پژوهشگاه
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها