صفحه شخصی دکتر عباس پسندیده

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

نشست علمی کارکردهای حدیث در روانشناسی اسلامیمجموع: ۱

بازدید: ۱۱۰۲۱

خبر

نشست علمی کارکردهای حدیث در روانشناسی اسلامی

ارسال شده در: 02 دی 1394 - 08:30 توسط عباس پسندیده

اصطلاح:

نشست علمی

کارکردهای حدیث در روانشناسی اسلامی

 

به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث نشست علمی «کارکردهای حدیث در روان شناسی اسلامی» از سلسله نشست های علمی گفتمان نقش حدیث در علوم اسلامی و انسانی از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث و با همکاری انجمن روان شناسی اسلامی حوزه برگزار شد.

این نشست علمی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس پسندیده رئیس پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاویانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز سه شنبه ۱ دی ماه ۹۴  ساعت ۱۸ در سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه برگزار گردید.

بنا بر این گزارش، در این نشست، حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده نخست به بیان ظرفیت حدیث برای تولید دانش اسلامی رواشناختی پرداخت و بیان داشت  که از یک سو روانشناسی با رشدی که داشته است، به ظرفیت فهم معارف غیر رفتاری دین دست یافته است و از سوی دیگر حدیث چنان قابلیتی دارد که تقریبا «هر متن، یک مداخله روان شاختی»، «هر مفهوم، یک سازه روان شاختی» و «چند مفهوم، یک الگوی روان شاختی» را می تواند سامان دهد. وی تأکید کرد که مطالعات روان شناختی در حدیث باید در «مزیت های آموزه های اسلامی» صوورت گیرد و در حوزه هایی که ممکن است کمتر حرف داشته باشد، ورود نکند.

رییس پژوهشکده اخلاق و روان نشاسی اسلامی دارالحدیث در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که این گونه مطالعات باید «روشمندانه» صورت گیرد، از فهم حدیث به عنوان یک تخصص و نه یک امر ساده یاد کرد و بر «اعتبار برداشت های روان شناختی از حدیث» تأکید جدی نمود.

وی در بخش پایانی سخنان خود، آسیب های پژوهش های روان شناختی در حدیث را بیان کرد.

بنا بر این گزارش، در بخش نخست این نشست، حجت الاسلام دکتر محمد کاویانی نخست به بیان «معیار روان شناختی بودن تحقیقات» پرداخت و در ادامه از مطالعات منفرد آیات، مطالعات موضوعی در قرآن و مطالعات سیستمی در قرآن کریم به عنوان مراحل مطالعات قرآنی یاد کرد.

نظرات

یادداشت ها