صفحه شخصی عباس پسندیده

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

گلبرگ.رضایتمندیمجموع: ۰

بازدید: ۱۷۸۶

جزوه

گلبرگ.رضایتمندی

ارسال شده در: 23 خرداد 1395 - 16:02 توسط عباس پسندیده

نام درس: رضایت از زندگی

دوره/مقطع: برنامه تلویزیونی گلبرگ

دانشگاه/پژوهشگاه: شبکه 3 سیما

برنامه سیزدهم: 95/5/28:(جدید)

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4228:950528&catid=105:95&Itemid=216

برنامه دوازدهم: 95/5/21:(جدید)

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4226:-21-05-95&catid=105:95&Itemid=216

برنامه یازدهم: 95/5/14:(جدید)

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4225:950514&catid=105:95&Itemid=216

برنامه دهم: 95/5/7:(جدید)

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4222:950507&catid=105:95&Itemid=216

برنامه نهم: 95/4/24:

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4219:950424&catid=105:95&Itemid=216

برنامه هشتم: 95/4/10:

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4217:950410&catid=105:95&Itemid=216

برنامه هفتم: 95/4/3:

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4215:95-04-03&catid=105:95&Itemid=216

برنامه ششم: 95/3/27 :

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4212:950327&catid=105:95&Itemid=216

برنامه پنجم 95/3/20 :

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4211:950320&catid=105:95&Itemid=216

برنامه چهارم 95/3/13 :

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4208:950313&catid=105:95&Itemid=216

برنامه سوم 95/6/3 :

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4206:950306&catid=105:95&Itemid=216

برنامه دوم 95/2/30 :

http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4205:950230&catid=105:95&Itemid=216

برنامه اول 95/2/23:

  http://ch3.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4203:950223&catid=105:95&Itemid=216

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها