صفحه شخصی عباس پسندیده

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

گلبرگ.رضایتمندیمجموع: ۰

بازدید: ۱۷۳۰

جزوه

گلبرگ.رضایتمندی

ارسال شده در: 23 خرداد 1395 - 15:50 توسط عباس پسندیده

نام درس: رضایت از زندگی

دوره/مقطع: عمومی

دانشگاه/پژوهشگاه: شبکه 3 سیما

صوت همه برنامه ها را بر اساس تاریخ، در این آدرس بیابید:

http://ch3.ir/?option=com_phocadownload&view=category&id=36:95

برنامه چهاردهم: 95/6/4:(جدید)

برنامه سیزدهم: 95/5/28:(جدید)

برنامه دوازدهم: 95/5/21:(جدید)

برنامه یازدهم: 95/5/14:(جدید)

برنامه دهم: 95/5/7: (جدید)

برنامه نهم: 95/4/24:

برنامه هشتم: 95/4/10:

برنامه هفتم: 95/4/3:

برنامه ششم: 95/3/27 :

برنامه پنجم 95/3/20 :

برنامه چهارم 95/3/13 :

برنامه سوم 95/6/3 :

برنامه دوم 95/2/30 :

برنامه اول 95/2/23 :

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها