صفحه شخصی دکتر عباس پسندیده

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

الگوی نظری مداخله انعطاف - نفوذناپذیری در خانوادهمجموع: ۰

بازدید: ۸۲۸۸

مقاله

الگوی نظری مداخله انعطاف - نفوذناپذیری در خانواده

ارسال شده در: 25 اردیبهشت 1397 - 10:59 توسط پایگاه

نویسنده
عباس پسندیده، مسعود جان بزرگی، مسعود آذربایجانی
نشریه
فصلنامه علمی_پژوهشی علوم حدیث، شماره87
سال نشر
1397

چکیده مقاله هدف این پژوهش بررسی الگوی نظری مدیریت ورودی سیستم خانواده بر اساس منابع اسلامی است. روش پژوهش در اعتبار سنجی روایات، دستورالعمل اعتبار منابع دارالحدیث بوده و در بررسی متن، با رویکرد توصیفی- تحلیلی، از روش عمومی فهم، و روش پیشرفته (شامل تجزیه و تحلیل محتوایی، و روش تحلیل متون متقابل) استفاده شده است. یافته پژوهش آن است که متون حدیثی با درجه اعتبار عالی، مدل «منعطف - نفوذناپذیر» را برای تعامل ناظر به شخص ثالث و تنظیم رفتار در برابر ورود عوامل بیرونی معرفی می‏کند. نتیجه پزوهش آن‏که با استفاده از این مدل نظری می‏توان به طراحی مداخله در سطوح مختلف آموزش، پیش‏گیری و درمان برای مدیریت ورودی خانواده اقدام و انسجام نظام خانواده را ارتقا داد.

نظرات

یادداشت ها