صفحه شخصی دکتر عباس پسندیده

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

روش مفهوم شناسی موضوعات اخلاقی و کاربست آن در حیامجموع: ۰

بازدید: ۱۴۷۳۹

مقاله

روش مفهوم شناسی موضوعات اخلاقی و کاربست آن در حیا

ارسال شده در: 14 آبان 1396 - 16:03 توسط عباس پسندیده

نویسنده
عباس پسندیده
نشریه
اخلاق وحیانی
سال نشر
1396
تعداد صفحات
30
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله مفهوم‎شناسی موضوعات اخلاقی از مهم‌ترین مراحل دین‎پژوهیِ متن‎محور است. هدف این پژوهش، بررسی روش مفهوم‎شناسیِ موضوعات اخلاقی و تطبیق آن بر موضوع حیا است. یافته‎های پژوهش آن است که مراحل مفهوم‎شناسی عبارت است از: 1. واژه‎پژوهی به‌معنی جمع‌آوری، بررسی و تحلیل دیدگاه لغت‎شناسان و متخصصان؛ 2. مفهوم‎پژوهیِ دینی به‌معنی بررسی متون دینی و استخراج ویژگی‎های مؤثر در تعریف؛ 3. استخراج تعریف به‌معنی مشخص کردن مؤلفه‎های اساسی تعریف و مناسبات آن‌ها؛ 4. تحلیل و تبیین تعریف با بررسی ابعاد موضوع‎شناختی، هستی‎شناختی و انسان‎شناختی. براین‌اساس، حیا ترکیبی است از حرمت تمدیدشده، نظارت ادراک‌شده و خودمهارگری. نتیجه اینکه 1ـ مفهوم‎شناسی به لغت‎شناسی منحصر نمی‎شود و 2ـ حرکت روشمند در مفهوم‎شناسیِ موضوعات دینی، نیازمند ترویج روش و آموزش آن به پژوهشگران و دانش‎پژوهان حوزۀ دین است. اخلاق؛ روش‎شناسی؛ مفهوم‎شناسی؛ دین‎پژوهی؛ حیاشناسی

نظرات

یادداشت ها