صفحه شخصی عباس پسندیده

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

پایه نظری موعظه پذیری(اتعاظ) بر پایه قرآن و حدیثمجموع: ۰

بازدید: ۵۸۰۵

مقاله

پایه نظری موعظه پذیری(اتعاظ) بر پایه قرآن و حدیث

ارسال شده در: 17 آذر 1394 - 10:09 توسط عباس پسندیده

نویسنده
عباس پسندیده، فاطمه عسکریان
نشریه
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق
سال نشر
1394
تعداد صفحات
21
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله هدف اين پژوهش، بررسي چارچوب نظري موعظه‌پذيري براساس قرآن و احاديث مي‌باشد. اين پژوهشِ کتابخانه‌اي - توصيفي با روش تحليل محتوا به کشف و بررسي عناصر مؤثر در پذيرش موعظه پرداخته و سپس مناسبات ميان آنها را بررسي کرده و نظام حاکم بر آنها را مشخص ساخته است. يافته‌هاي اين پژوهش آن است که ايمان، تقوا، عقل، زهد، واعظ دروني، قلب نرم و منعطف و هوشياري، از عناصر مؤثر در پذيرش موعظه هستند که در سه گروه عناصرِ شناختي، عاطفي و عملکردي طبقه‌بندي مي‌شوند. بر اين اساس، چارچوب نظري موعظه‌پذيري، مبتني بر خودِ عقلاني، خودِ عاطفي، خودِ مهارگر و خودِ موعظه‌گر است. از سويي باید پيش از موعظه، اين چهار «خود» را در افراد به وجود آورد و تقويت نمود که اين وظيفة دستگاه‌هاي تبليغي، آموزشي و پرورشي است. از سوي ديگر مي‌توان با طراحي ابزار سنجش آن، به بازشناسیِ افراد موعظه‌پذير از انسان‌های موعظه‌ناپذير اقدام نمود. واژگان کليدي موعظه، موعظه‌پذيري (اتّعاذ)، قرآن، حديث

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها