صفحه شخصی عباس پسندیده

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

مولفه های سعادتمندی در احادیث با رویکرد روانشناختیمجموع: ۳

بازدید: ۶۰۰۵

مقاله

مولفه های سعادتمندی در احادیث با رویکرد روانشناختی

ارسال شده در: 10 بهمن 1393 - 15:12 توسط عباس پسندیده

نویسنده
عباس پسندیده
نشریه
علوم حدیث شماره 62
سال نشر
1390
تعداد صفحات
22

چکیده مقاله هدف این نوشتار، آن است که مولفه های احساس سعادتمندی را بر اساس احادیث مشخص سازد. پرسش این است که سعادت به چه معناست و احساس سعادتمندی از چه مولفه هایی تشکیل می شود. این پژوهش از نوع کتابخانه ای است که در آن، با استفاده از روش مفهوم شناسی معنای سعادت به دست آمده و سپس با روش تحلیل محتوا و تحلیل عقلانی، سعادت و مفاهیم مرتبط با آن بررسی و مولفه های تشکیل دهنده احساس سعادتمندی به دست آمدند. نتیجه این بررسی نشان داد که سعادت ترکیبی از خیر و سرور است، و احساس سعادتمندی ترکیبی از احساس رضامندی و نشاط است و در مرتبه بعد، رضامندی خود به مولفه های جزئی تری مانند شکر در خوشایند، صبر بر ناخوشایند، رغبت به طاعت و کراهت از معصیت؛ و نشاط نیز به نشاط مادی و معنوی تحلیل می شود.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها